Powrót

Linki
BSDGuru
Użytkownicy i uprawnienia - Samba - ASK ZATORZE
ManPages - tar (pl)

Komenda dodaje uzytkownika bez hasla
/usr/local/samba/bin/smbpasswd -a -n user

parametr -a - dodaje uzytkownika
parametr -n - wskazuje ze nie ma hasla
parametr -x (zamiast -a) kasuje uzytkownika z bazy samby
nie trzeba modyfikowac zadnych plikow

Założenie nowego użytkownika:
adduser -q [enter]
nazwauzytkownika
shell no


Dodanie go do samby: "/usr/local/samba/bin/smbpasswd -a newuser"
- dodajemy opcje -n jażeli użytkownik ma nie posiadać hasła


aby dodać konto komputera najpierw dodajemy użytkownika (nazwa komputera) później komendą vipw edytujemy plik z haslami dopisując znak $

dodanie komputera do samby: /usr/local/samba/bin/smbpasswd -a -m nazwakomputera (niestosujemy tu opcji -n)

Sprawdzanie ilośći wolnego (zajmowanego) miejsca na dysku. df, du

Procedura usuwania użytkownika z samby i systemu:
z systemu: rmuser nazwauzytkownika
z samby: /usr/local/samba/bin/smbpasswd -x nazwauzytkownika

Komenda usuwająca "konto zaufania" komputera: - tak jak wyzej

ipnat, ipf, ipmon
ipnat -CF -f /etc/ipnat.rules - przeładowanie
ipf -F a -f /etc/ipf.conf - przeładowanie
ipmon -o N -n - monitor w locie
Dodanie grupy w linuxie: pw groupadd "nazwagrupy"

Zmiana właściciela katalogu z podkatalogami:
zmienia prawa a nie wlasciciela chmod -R u+wxr .....(u przed + uzytkownik, group )

Zmiana właściciela plików i grupy z podkatalogami:
chown -R m:wheel postgresql/

Klucz w rejestrze odpowiedzialny za szyfrowanie haseł w sieci LAN protokołu smb
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters] "EnablePlainTextPassword"=dword:00000000

Archiwizacja
tar -cf /dev/st0 /home - Polecenie to skopiuje zawartość katalogu /home na taśmę, automatycznie usuwając pierwszy ukośnik ze ścieżki pliku (dzięki temu możliwe będzie odtworzenie danych do innego katalogu, a nie tylko oryginalnego).
tar -xf /dev/st0 - Odtwarzanie danych, trzeba przejść do katalogu, w którym mają być zapisane dane z taśmy.
tar -df /dev/st0 - weryfikacja (trzeba przejść do głównego katalogu systemu).
Jak bezpiecznie tworzyć kopię (mirror) całego serwisu, uaktualniając tylko zmienione pliki? - rsync

Naprawa systemu plików w FreeBSD
System uruchamiamy w trybie Single. Naprawiamy poleceniem: fsck -yf

/usr/ports/sysutils/screen/ - screen
Instalacja "midc"
/usr/ports/misc/mc - mc w linuksie to w bsd midc
make && make install && make clean
i czekamy az sie skompiluje i zainstaluje. Można wpisać rehash.

Zestawianie połączenia przez modem: ppp -dedicated -nat -quiet nazwa

Zmiana adresu IP servera
1. vi /etc/rc.conf
2. ifconfig_tx="inet 192.168.10.2 netmask 255.255.255.0" - adres IP i maska
3. defaultrouter="192.168.10.1" - bramka

Porty
ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/FreeBSD/releases/i386/4.5-RELEASE/ports/

tar -zxv nazwa
Repozytorium do uaktualniania źródeł
Cd net
Cd cvsut
Make
Make install
Make clean

/usr/local/etc/cvsa/
/etc/ipnatrules
rdr on $ifext proto tcp from any to any port 22 -> 10.0.0.100 port 22
/etc/rc.local - dokladanie kolejnych adresow ip do danego interfejsu sieciowego
mapowanie adres na adres binat on $ifint2 from 1.1.1.10 to any -> 80.55.245.102

Zmiana hasła bazy mysql dla roota
set password for root=password('haslo');
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('haslo') WHERE User='root';
dmesg - wyświetla m.in. wszystkie urządzenia.
Netatalk - emulator serwera Apple

Skrypty logowania w systemach:
Windows 2000: c:\winnt\sysvol
Windows NT: c:\winnt\system32\repl\import\scripts

DOS @if exist C:\WININST0.400\SuWarn.Bat call C:\WININST0.400\SuWarn.Bat

Klucz wskazujący ścieżkę profilu w NT:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

host -t mx domena.pl
domena.pl. mail is handled by 1 adres.serwera.dns.pl
dnsquery -t mx domena.pl

info@platnik.pl, 0801 346002 - PROKOM

Lokalna kopia artykułów z strony: bofh.vt.pl
VPN, squid, qmail, pcof, treephp, samba

Lokalna kopia wybranych artykułów z: http://hr.uoregon.edu/davidrl/
Linux+Apache+MySQL+PHP HOWTO
Linux Tape Backup
Samba
Introduction
Install
Server
Client
Advanced
Troubleshooting
Security
Epilogue